Welkom op de website van Polder Vlassenbroek


Polder Vlassenbroek is een openbaar bestuur voor lokaal waterbeheer en is actief op het grondgebied van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.

NIEUWSBERICHTEN

BERICHT AAN DE INGELANDEN VAN POLDER VLASSENBROEK

Ingevolge artikel 15 van de wet betreffende de polders d.d. 3/6/1957 worden de belanghebbenden ter kennis gebracht dat de lijst van de stemgerechtigde ingelanden van Polder Vlassenbroek voor het dienstjaar 2022 ter inzage ligt op het kantoor van de ontvanger-griffier, Broekkantstraat 104 A te 9200 Dendermonde.

Inzage is mogelijk op afspraak via 052 / 33 33 08 of via info@poldervlassenbroek.be   en dat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober.

Berichtgeving Polder Vlassenbroek Inzage Lijst Stemgerechtigde Leden 2022
PDF – 407,5 KB 17 downloads

BERICHT AAN DE INGELANDEN VAN POLDER VLASSENBROEK

Het bestuur van de Polder Vlassenbroek maakt bekend dat vanaf 15 september 2021 het mechanisch onderhoud van de waterlopen wordt gestart teneinde de regelmatige door- of afvoer van het oppervlaktewater te waarborgen. Aangelanden kunnen contact opnemen met het secretariaat, teneinde zich te vergewissen of er ter hoogte van hun eigendom ruimingswerken zullen uitgevoerd worden. Dit kan bv. van belang zijn bij het rooien van late gewassen of het inzaaien van wintergewassen. Eventuele klachten i.v.m. onderhoudswerken worden enkel aanvaard indien deze binnen de maand na de uitvoering, schriftelijk gericht worden aan het polderbestuur p.a. Broekkantstraat, 104 A te 9200 Dendermonde, tel 052/33 33 08 of via info@poldervlassenbroek.be  

 

 

Berichtgeving Polder Vlassenbroek Onderhoudswerken 2021
PDF – 817,3 KB 55 downloads

27 mei 2021: Bestrijding Reuzenberenklauw

Polder Vlassenbroek is in 2021 gestart met de bestrijding van invasieve plantensoorten langs onbevaarbare waterlopen. In het aanvangsjaar wordt de focus gelegd op de Reuzenberenklauw omdat aanrakingen met het sap van deze plant ernstige gevolgen kan hebben. Enerzijds kan contact met het lichaam, naast jeuk en blaren, ook aanleiding geven tot brandwonden en blijvende littekens. Anderzijds kan het toxische sap blindheid veroorzaken na contact met de ogen.

De machinale en de handmatige bestrijding van invasieve plantensoorten eisen de nodige vakkennis en beschermingsmiddelen. Zo is het van belang dat ook kleine exemplaren van de plant worden herkend en bestreden, dat voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen en dat alle plantendelen worden afgevoerd. Tijdens de eerste bestrijding van de Reuzenberenklauw (eind mei 2021) werd maar liefst 4,4 ton groenafval van de Reuzenberenklauw afgevoerd.

Ook Parelvederkruid en Waterteunisbloem werden reeds vastgesteld in het werkingsgebied van de polder maar deze soorten zijn onder controle.

22 maart 2021: Wereldwaterdag

De jaarlijkse Wereldwaterdag is een internationale dag in het teken van water op 22 maart. In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag uit te roepen. De lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water.

 

16 maart 2021: Inspiratiedag 'dreigende droogte'

Op 16 maart volgden bijna 400 medewerkers van de Vlaamse administraties, provincies, gemeenten en sectororganisaties de provinciale inspiratiedag 'dreigende droogte'. De opnames en presentaties zijn te herbekijken via https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/inspiratiedag-over-dreigende-droogte-en-waardevol-water.html 

  SNEL NAAR ...

  Adres

  Telefoon

  E-mail

  Openingsuren

  Polderbelasting

  Waterbeheer

  Wetgeving & publicaties

  Veelgestelde vragen

  FOTOGALLERIJ