HET WERKINGSGEBIED

Polder Vlassenbroek beheert meer dan 60 km onbevaarbare waterlopen in een gebied van +/- 2000 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.

Om te ontdekken of uw eigendom(men) in het ambtsgebied van Polder Vlassenbroek liggen, kan u: 

a) surfen naar www.geopunt.be en op de geopuntkaart via de zoekbalk inzoomen op de te onderzoeken locatie. U kan het poldergebied visualiseren via het menu 'kaarten en plaatsen' -> 'natuur en milieu' -> 'water' -> 'polders'. 

b) contact opnemen met de ontvanger-griffier via info@poldervlassenbroek.be. Vermeld hierbij zeker ook de capakey van het kadastrale perceel.

Om de beheerder en/of categorie van een waterloop op te zoeken, kan u:

a) surfen naar https://www.waterinfo.be/digitaleatlas en inzoomen op de gewenste waterloop. Door een waterloop aan te klikken, kan u de waterloopbeheerder, de categorie, de erfdienstbaarheidszone aflezen. Ook de kruinbreedte en bodembreedte van de dichtstbijzijnde atlaspunten zijn op deze website te raadplegen.

b) contact opnemen met de ontvanger-griffier via info@poldervlassenbroek.be. Vermeld hierbij zeker ook de capakey van het kadastrale perceel.