CONTACT

Vragen, suggesties, opmerkingen, klachten, ...? Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaande kanalen

ADRES

Broekkantstraat 104 a

9200 Dendermonde

België

TELEFOON

Kantoor 052 / 33 33 08

 

OPENINGSUREN

Elke werkdag van 9u00 tot 12u00 of op afspraak

CONTACTFORMULIER

VEELGESTELDE VRAGEN

Vraag 1: Wie moet er gecontacteerd worden als een milieuvervuiling wordt vastgesteld ? 

Polder Vlassenbroek is zelf niet zelf bevoegd om de waterkwaliteit te meten en te controleren. Bij vastgestelde milieuverontreiniging in of langs een waterloop is de waterloopbeheerder wel graag op de hoogte. De uiteindelijke vaststellingen gebeuren vaak door de incidentendienst van de VMM https://www.vmm.be/contact/milieuverontreiniging-of-hinder 

Vraag 2: Wanneer worden onderhoudswerken langs onbevaarbare waterlopen precies uitgevoerd? 

Theoretisch worden klepelmaaiwerken langs onbevaarbare waterlopen uitgevoerd van 15 juni tot 30 juni. Korfmaaienwerken vinden vooral in het najaar plaats van 15 september tot 15 december. Voor projecten met oeverversterkingen en ruimingswerken zijn ook andere tijdstippen mogelijk die bv. rekening houden met de weersomstandigheden en het waterpeil.

Vraag 3: Hoe kan ik een pre-advies bekomen voor stedenbouwkundige handelingen in het werkingsgebied van Polder Vlassenbroek?

U kan het polderbestuur om een pre-advies vragen via info@poldervlassenbroek.be Voeg bij de adviesvraag voldoende informatie zoals bv. een inplantingsplan, technische fiche, motivatienota, fotomateriaal, ... Het polderbestuur zal de adviesvraag behandelen in haar maandelijkse bestuursvergadering. 

Vraag 4: Waarom betaal ik de polderbelasting als er nog andere deelgenoten zijn? 

Indien een perceel verschillende eigenaars (lees deelgenoten) heeft, bepaalt het kadaster aan wie de aanslagbrief wordt verstuurd. In eerste instantie wordt gekozen voor de persoon met het grootste recht. Zo gaat 'volle eigendom' boven 'vruchtgebruik', boven 'blote eigendom' en boven 'recht van opstal'. Vervolgens wordt gekeken naar het grootste eigendomsaandeel in de breuken van de deelgenoten. Nadien wordt de kortste afstand van het perceel tot de woonplaats gehanteerd. Uiteindelijk zijn ook leeftijd en geslacht bepalend. Indien u een aangepast zendadres wenst, kan u dat laten weten via info@poldervlassenbroek.be