ADMINISTRATIEF TOEZICHT

Het administratief toezicht berust in de eerste plaats bij het provinciebestuur, de provinciegouverneur en de deputatie als toezichthoudende overheden. De voogdij wordt uitgeoefend door het al dan niet verlenen van goedkeuring of machtiging aan welbepaalde beslissingen die de polder/watering neemt, onder meer aan:

 

  •     De vaststelling van begrotingen en rekeningen
  •     De vaststelling van de belastingen
  •     Geldleningen
  •     Vervreemdingen van onroerende goederen
  •     Huurovereenkomsten
  •     Gunning van werken en leveringen
  •     Het optreden in rechte